TARIEVEN

Tarieven

Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten hanteert een uurtarief van € 200,-. In bijzondere gevallen - zoals bij zeer specialistische rechtsbijstand, bij spoed of bij rechtsbijstand buiten normale werktijden - kan een hoger uurtarief worden gehanteerd. 
Het uurtarief is inclusief bureau- en dossierkosten, maar exclusief 21 % BTW. 
Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. 

Gefinancierde rechtsbijstand

Particulieren die onvoldoende inkomsten en vermogen hebben om een advocaat te betalen, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.
Het bruto gezinsinkomen moet dan lager zijn dan € 36.400,-.
Voor alleenstaanden geldt een grens van € 25.800,-.
Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, worden in beginsel alle advocaatkosten door de overheid voldaan, met uitzondering van de eigen bijdrage. Het bedrag wat u zelf gaat betalen wordt door de Raad van de Rechtsbijstand vastgesteld. De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en varieert van € 143,- tot € 770,-. De eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan de advocaat. Uw advocaat stuurt u hiervoor een factuur.
Hebt u hier vragen over, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.