INFORMATIE > LINKS

Links

www.rvr.org: informatie over gefinancierde rechtsbijstand.
www.rechtspraak.nl: uitspraken en adresgegevens rechtbanken.
www.om.nl: adresgegevens en beleid van het Openbaar Ministerie.
www.commissievantoezicht.nl/ en www.rsj.nl: gegevens en uitspraken in (penitentiaire en TBS)beklag- en beroepzaken.
www.nvsa.nl: website van de Nederlands Vereniging van Strafrechtadvocaten.
www.drentsestrafrechadvocaten.nl: website van de DSA, vereniging van strafrechtspecialisten in Drenthe.
www.advocatenorde.nl: informatie van en over de Nederlandse Orde van Advocaten.
www.nmi-mediation.nl: website van het Nederlands Mediation Instituut
www.vnja.nl: website van de vereniging van Nederlandse jeugdrechtadvocaten
www.degeschillencommissie.nl: website van de Geschillencommissie Advocatuur aan wie eventuele klachten over het functioneren van uw advocaat voor een bindend advies kunnen worden voorgelegd