RECHTSGEBIEDEN > JEUGDRECHT

Jeugdrecht

Het jeugdrecht, strafrechtelijke-en civiele jeugdzaken, behoort ook tot het werkgebied van beide advocaten.

Onder civiele jeugdzaken vallen:

  • ondertoezichtstelling (OTS): bijstand aan jongeren en/of aan ouders
  • machtiging uithuisplaatsing
  • (spoed)machtiging tot opname in een inrichting voor gesloten jeugdzorg


Van jeugdstrafrecht is sprake wanneer een minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit. Minderjarigen hebben recht op (gratis) rechtsbijstand.
In de strafrechtelijke procedure staat niet zo zeer het "afstraffen" van het kind centraal, maar meer de vraag wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat de jongere verder afglijdt.