INFORMATIE > ALGEMEEN

Algemene informatie

Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten is een kostenmaatschap (KvK-nummer 54258960) bestaande uit:
-de eenmanszaak Advocatenkantoor Knottenbelt, KvK-nummer 01147412.
-de eenmanszaak Strafrechtpraktijk Kwakman, KvK-nummer 08223188.

Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon 070 3353535, e-mail info@advocatenorde.nl. Zij zijn hierdoor gebonden aan de regels van de Orde van Advocaten, de Advocatenwet en de voor hen geldende gedragsregels. U kunt deze vinden op de site van de advocatenorde:
www.advocatenorde.nl

Indien er onverhoopt klachten bestaan over de werkzaamheden van een van de advocaten, dan adviseren wij u om eerst met de betreffende advocaat in gesprek te gaan. Zo nodig kunt u contact opnemen met de andere advocaat, die bemiddelend kan optreden. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de plaatselijke deken van de Orde van Advocaten, Postbus 723, 9700 AS Groningen, telefoon 050 3146934, e-mail info@advocatenorde-noord.nl
Het kantoor is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Dit betekent dat een eventuele klacht voor een bindend advies kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070 3105310).

Voor alle advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden, Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag, telefoon 070 5130630.  De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot dit dekkingsbedrag.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.