RECHTSGEBIEDEN > BOPZ

BOPZ

BOPZ staat voor: wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Het gaat hier om gedwongen opname, via een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM), in een psychiatrische inrichting.
De uitvoering van deze wet is voor betrokkenen zeer ingrijpend, vaak ook noodzakelijk. Goede rechtsbescherming en rechtsbijstand zijn altijd noodzakelijk. `
Mr. Knottenbelt staat mensen bij in de gerechtelijke procedure, waarin wordt besloten over al dan niet gedwongen opname.